Angry GILL JR

Tater Hog Angry Gill Jr Brown Gill

Tater Hog Angry Gill Jr Brown Gill

GILL JR 5 1/2 INCH 1.8 OZ FLOATS

  • Price: $165.00

Tater Hog Angry Gill Jr Crappie Cookie

Tater Hog Angry Gill Jr Crappie Cookie

GILL JR 5 1/2 INCH 1.8 OZ FLOATS

  • Price: $205.00

Tater Hog Angry Gill Jr Greenback

Tater Hog Angry Gill Jr Greenback

GILL JR 5 1/2 INCH 1.8 OZ FLOATS

  • Price: $165.00

Tater Hog Angry Gill Jr Sunfish

Tater Hog Angry Gill Jr Sunfish

GILL JR 5 1/2 INCH 1.8 OZ FLOATS

  • Price: $165.00